O projekte .MS

 

Cieľom projektu .MS je prinášať inšpirácie všetkým, ktorým bola diagnostikovaná skleróza multiplex, ako aj tým, ktorí sa snažia o prevenciu pred autoimunitnými či chronickými ochoreniami a chcú žiť dlhý a spokojný život. MS je anglická skratka pre sklerózu multiplex – Multiple Sclerosis. Projekt .MS vznikol v roku 2020.

lifewith.MS